Forschungsprojekte (Drittmittel)Soil

Soil organic matter and microbial diversity as parameters controlling important soil functions

Beteiligte Gruppen

Geldgeber / Förderer

BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung

DruckenPer Mail versendenTeilen